The Social Network for meeting new people
 
 • About Me

  • ♫ CLASSIC ♫ JAZZ

  • ॐ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ Ω กาษานาคา

  • ✚เรื่องเล่าเช้านี้ ✚ข่าววันใหม่

  • ♥พ่อรักลูก ♥ธัมวิโมกข์

  • ♦YOGA ♦TENNIS ♦BASKETBALL

  • วิธีชนะใจตัวเองและมีเพื่อนที่จริงใจที่ไม่หลอกตัวเองด้วย

  • สำเร็จทางโลก และ ทางธรรม

  • จงใช้สติ อย่าใช้อารมณ์ เบื้องหลังความเข้มแข็ง สมควรมีความอ่อนโยน ไม่มีคำว่า บังเอิญ ในเรื่องของความรัก มีแต่คำว่า ตั้งใจ ยินดีกับสิ่งที่ได้มา และยอมรับกับสิ่งที่เสียไป

  • เป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึง ที่คิดว่า ทางโลก และทางธรรมไปด้วยกันได้ ;อดีตผ่านไปแก้ไขไม่ได้ แต่..ทำวันนี้ให้ดีที่สุด(เหตุวันนี้ก็มาจากเมื่อวาน)(กรรมนั่นเองค่ะ) มีความรัก ความเมตตา ปารถนาดี ให้กับ สัตว์โลกที่ ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกตัว ทุกตน ทุกคน ทุกท่าน

  • ●ธรรมะ ●คอมพิวเตอร์ ●กัลยาณมิตร

  • ความคล่องตัว ทั้ง ทางโลกและทางธรรม

  • ใครจะดี ใครจะชั่ว ก็ตัวเขา ใจของเรา เพียรระวัง ตั้งถนอม อย่าให้บาป อกุศล วนมาตอม ควรถึงพร้อม บุญกุศล ผลสบาย ใจรู้เสื่อม ของตัว พ้นมัวมืด ใจก็จืด สิ้นรส หมดสงสัย ขาดต้นคว้า หาเรื่อง เครื่องนอกใน ความอาลัย ทั้งปวง ก็ร่วงโรย ดีชั่วตามแต่เรื่องของเรื่อง เปลื้องแต่ตัว ไม่พันพัวสังขารเป็นการเย็น ( เทศนาธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

  • แต่ละวันล้วนผ่านเรื่องมามากมาย เราเลือกที่จะ "เก็บ" หรือเลือกที่จะ "ลืม" ได้ หรือเลือกที่จะปล่อยให้หัวใจ ค่อย ๆ เยียวยาไปด้วย "เวลา" เก็บและคิดแต่เรื่องดีมีความสุขไว้ดีกว่า ดีกว่ามาคิดแต่เรื่องเสียใจไม่สมหวัง บางทีเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้เหมือนกัน

  • บางทีวันที่ผันผ่าน อาจจัดการกับปัญหาให้เราเอง แต่หากใจเรามีแต่เรื่องสุข เรื่องที่ทุกข์ก็ไม่อาจแทรกเข้ามาได้ เพราะเรารู้จักวิธีทำใจให้สบาย ยิ้มแย้มไปแก้ปัญหาไป นึกถึงแต่เรื่องดี ๆ ไว้ เท่ากับเป็นการให้กำลังใจแก่ตัวเอง เพียงเท่านี้ความสุขก็จะมาอยู่ใกล้ ๆ เพราะเราเก็บและคิดแต่เรื่องดี ๆ ไว้ ไม่ปล่อยใจให้กังวลและหม่นหมอง เรื่องอื่นใดหากปล่อยวางได้ก็ไม่ต้องหันไปมอง เหลือแต่เรื่องของความสุขไว้ในใจเรา

  • .....ชีวิตคืออะไรใครหนอตอบ ต่างทดสอบกันไปตามหลักฐาน เกิดแก่เจ็บตายไปตามกาล หมดวันวานหมดลมล่มชีวัน .....แล้วชีวิตคือสิ่งใดในหล้าโลก ทุกข์และโศกเที่ยงแท้สิ่งแปรผัน เกิดแล้วแก่เจ็บตายมลายพลัน ต่างมอดม้วย สามัญ..เศษธุลี... ....กี่ล้านชาติ เกิด..ตาย.สลาย..ดับ สังสารวัฎฎ์ บังคับ..เกินหลีกหนี สิ่งใดเล่าเท่าทุกข์ แห่งชีวี่ สุดท้ายมี..แต่บุญ..บาป..ที่หาบไป

  • ทำวันี้ให้ดีที่สุด : คุณจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ ..เมื่อคุณได้ให้กับผู้อื่นมากพอ เชื่อเรื่องกรรม : คือ เหตุวันนี้ มาจากเมื่อวาน : ใครจะใหญ่เกินกรรม การใช้ชีวิต : สายกลาง คือทางโลก กับทางธรรมไปด้วยกันได้

  • "ท่านทั้งหลาย การหลบหลีกไม่ต้องตกอบายภูมิ มีนรกเป็นต้น เป็นของไม่ยาก..... 1.ขอทุกท่าน จงอย่าลืมความตาย จงคิดว่า ความตายอาจจะมีกับเราเดี๋ยวนี้ ไว้เสมอๆ 2.เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ ด้วยศรัทธาแท้(ด้วยความจริงใจ)

  • จงเตือนตนแล้วทำตนให้พ้นทุกข์ โดยวางสุขวางรักหักสงสาร สุขกับทุกข์อยู่ด้วยกันนิรันดร์กาล วางสุขผ่านทุกข์ก็ค่อยปล่อยวางลง จงทำใจให้เป็นเช่นแผ่นดิน ไม่ถวิลถือตัวตนเป็นคนหลง ยอมรับได้ทุกสิ่งที่ทิ้งลง ขยะผงดีชั่วใช่ตัวตน

  • มาฝึกปฎิบัติสมาธิ กรรมฐานเสียแต่วันนี้ เวลานี้ เดี๋ยวนี้กันเลยดีกว่า อย่ารอช้า ชีวาเรากำลังหมดไป

 • "Real.Ohm@Trimoorati"

  https://secure.tagged.com/trimoorati

  Over 3 months ago

  25182 times

  a

  The National Friendship makes any meaningful minutes.

  April 12, 2008

   

  Female

  ไทย, English

  Buddhist